דיני עבודה

מחלקת דיני העבודה במשרד עוסקת בכל התחומים הנוגעים ליחסי העבודה, ובכל האספקטים של דיני העבודה, הן בליווי שוטף וייעוץ במהלך העסקים הרגיל, והן באירועים מיוחדים (סכסוכי עבודה, ליטיגציה, הסדרת יחסים קיבוציים, עסקאות ושינויי חקיקה). עורכי הדין במחלקה הם בעלי וותק וידע רב בתחום, והמחלקה מדורגת בעקביות כאחת המחלקות המובילות בתחום בישראל בכל הדירוגים המקצועיים.

יעוץ למעסיקים. המשרד מייצג מעסיקים פרטיים וציבוריים, מקומיים ובינלאומיים, ומעניק להם יעוץ שוטף, ובין היתר: ניסוח הסכמי עבודה – אישיים וקיבוציים, ניהול מו"מ עם נציגי עובדים ועובדים, ניהול סכסוכי עבודה, התוויית מדיניות בתחום דיני העבודה, מדיניות תגמולים ושכר, והליכי הפסקת עבודה. המחלקה מסייעת בהתמודדות עם החוק להגברת יחסי העבודה – על כל היבטיו, התאמת שיטות העבודה להוראות החוק החלות על מעסיקים, וקביעת תקנוני עבודה.

המשרד מסייע בקבלת אשרות עבודה למומחים ולעובדים זרים, ומתמחה בסיוע למעסיקים זרים לפעול על-פי חוקי העבודה בישראל.

ייצוג עובדים. בתחום הקיבוצי, מייצג המשרד ועדי וארגוני עובדים בסכסוכי עבודה ובבתי הדין, וצבר מומחיות רבה בניהול משא ומתן ובייצוג בהסכמים קיבוציים. בתחום האישי מייצג המשרד עובדים במו"מ לקראת חתימה על הסכם, שיטות תגמול והאצת זכויות, וסכסוכי עבודה.

העברת שליטה ושינויים מבניים ואירגוניים. המשרד מתמחה בליווי מעבידים וארגוני עובדים בשלבים של העברת שליטה במעביד, שינוי תאגוד, ובהליכים של רה-אורגניזציה, צמצומים ושינויים מבניים של המעביד.

ייצוג בבית הדין לעבודה ובערכאות נוספות. המשרד מייצג את לקוחותיו בבתי הדין לעבודה ובערכאות הערעור (בית הדין הארצי, בית המשפט העליון). כן מייצג המשרד בערכאות נוספות ובפני בעלי תפקידים מעין שיפוטיים בתחום אכיפת דיני העבודה (הממונה על עבודת נשים, ועדת תעסוקה לאנשי מילואים, מינהל הסדרה ואכיפה של משרד הכלכלה, ועוד).

המשרד צבר ניסיון רב בניהול הליכים מכל הסוגים, לרבות בהליכים מורכבים ובתביעות משולבות, כמו גם בקבלת פיצויים עבור נזקים לא ממוניים (עגמת נפש, פיצוי בגין פיטורים שלא כדין), ובנושא של פיטורין ושינוי תנאי עבודה של נשים בהיריון.

 

צרו איתנו קשר