מסחרי ותאגידי

המשרד מייעץ לחברות ולבעלי מניות, דירקרטורים ונושאי משרה, ובין השאר עוסק בהסכמי יסוד, הקמת חברות, הסכמי השקעה, תגמול בכירים.

יעוץ שוטף. המשרד מעניק יעוץ שוטף לחברות, הנדרש במהלך הניהול השוטף של התאגיד, בממשל התאגידי, וכן בהסכמי סודיות, ובהסכמים מסחריים עם לקוחות, ספקים ונותני שירותים. השירותים המשפטיים כוללים גם דיווחים לרשויות וסיוע ככל שנדרש מול רשויות אלה.

גיוסים ורכישות. המשרד מטפל בגיוסי הון וביצוע בדיקות נאותות, הסכמי השקעה, מיזוגים ורכישות, והתקשרות עם שותפים אסטרטגיים, שיתופי פעולה על בסיס joint venture, ועוד.

לקוחות והסכמים בינלאומיים. המשרד מסייע בניהול מו"מ, ובניסוח הסכמים של לקוחותיה עם גורמים בינלאומיים: כבעלי מניות ושותפים, כספקים, וכלקוחות. למשרד לקוחות חוץ כחברות בינלאומיות, שהוא מטפל בענייניהם המסחריים והמשפטיים בישראל, וכן במכירה ורכישה של חברות ישראליות. המשרד מקשר בין לקוחותיו לבין עורכי דין ורואי חשבון בחו"ל, ומייעץ להם בהתקשרויותיהם בחו"ל.

קניין רוחני וטכנולוגיה. ללקוחות בתחום זה מציע המשרד גם יעוץ בתחום הקניין הרוחני, במסגרת הסכמים של העברת טכנולוגיה (IP Transfer) וקניין רוחני, הסכמי רישיון (license) הגנה על סודות מסחריים, הסכמי העברת ידע, רישום סימני מסחר, והגנה מפני הפרות של זכויות הקניין רוחני.

יעוץ שוטף. החברות מקבלות מן המשרד יעוץ שוטף, הנדרש במהלך ניהול השוטף, בממשל התאגידי, וכן במערך ההסכמים הדרושים: הסכמי סודיות, הסכמי פיתוח וייצור (כגון OEM, הסכמי רישיון ועוד), וכן במסגרת הסכמי מכירה ושיווק (הפצה, agency, VAR, ועוד).

גיוסים ורכישות. המשרד מטפל בגיוסי הון ובביצוע בדיקות נאותות, הסכמי השקעה, מיזוגים ורכישות, והתקשרות עם שותפים אסטרטגיים, שיתופי פעולה על בסיס joint venture, ועוד. למשרד ניסיון בהסכמי מכירת שליטה ובמכירת מלוא עסקיהן של חברות הייטק שהבשילו לכך (M&A, Asset Purchase Agreements).

לקוחות והסכמים בינלאומיים. המשרד מייעץ ללקוחות אשר להם חברה אם או חברות קשורות מחוץ לישראל, ביחסים החוזיים שביניהן, בהעסקת עובדים, relocation, ותוכניות תגמול עובדים, יועצים ונושאי משרה במסגרת היחסים שבין החברה הזרה לחברה הישראלית. עוד מסייע המשרד בניהול מו"מ, ובניסוח הסכמים של לקוחותיה עם גורמים בינלאומיים: כבעלי מניות ושותפים, כספקים, וכלקוחות. למשרד לקוחות חוץ וחברות בינלאומיות, שהוא מטפל בענייניהם המסחריים והמשפטיים בישראל, וכן במכירה וקניה של חברות ישראליות. המשרד מקשר בין לקוחותיו לבין עורכי דין ורואי חשבון בחו"ל, ומייעץ להם בהתקשרויותיהם בחו"ל. 

 

צרו איתנו קשר