עמותות, חל''צ ועסקים חברתיים

למשרד נסיון רב בתחום העמותות והחברות לתועלת הציבור (חל"צ); הן עמותות וחל"צ בעלות אופי מקצועי והיקף תקציבי גדול, והן עמותות קטנות יותר, הנמנות באופן מסורתי עם המגזר השלישי בתחום זכויות האדם, בתחום התאטרון והאמנות, המוסיקה, החינוך ועוד.

במסגרת זו מעניק המשרד יעוץ שוטף לגופים השונים בעמותות, וכן הוא מייעץ להנהלות העמותות בפעילותן השוטפת, ובקשר שבין פעילותן כמוסד ציבורי ללא כוונות רווח (מלכ"ר) לעולם העסקי והמקצועי שבמסגרתו הן פועלות.

עסקים חברתיים, השקעות חברתיות ואג"ח חברתי. המשרד עוסק בתחום הייחודי של עסקים חברתיים והשקעות חברתיות, שהוא תחום בעל מאפיינים עיסקיים, למטרות חברתיות. זהו תחום חדש המתפתח בעולם, ומוצא הכרה גם במערכת המשפט הישראלית, בין השאר בהקמת הקרן לעסקים חברתיים - קראו עוד.

הקמה וליווי של עמותות. המשרד עוסק בהקמת עמותות וחל"צ, ניסוח תקנונים יחודיים לגופים שהוא מקים, תוך מתן יעוץ כבר בשלב ההקמה בכל הנוגע לאופן הפעילות הרצוי, הקמת המוסדות השונים של העמותות והחל"צ, הכללים החלים על הניהול הכספי, והנהלים שיבטיחו מתן אישור ניהול תקין לגופים אלה.

חל"צ ועמותות גדולות. המשרד מעניק יעוץ שוטף לעמותות גדולות במיוחד, אשר היקף פעילותן הכספית עומד על עשרות ומאות מיליוני ₪ בשנה. על מקצת עמותות אלה חלים גם דיני המשפט המינהלי, דיני המכרזים ורגולציה נוספת.

תאגידים סטטוטוריים. המשרד מייעץ לגופים נוספים שהם תאגידים סטטוטוריים, או המתנהלים כגופים עצמאיים על אף שאינם מאוגדים באופן משפטי. המשרד מייעץ לגופים אלה באופן שוטף, וכן בהתקשרויותיהם החוזיות (בדרך כלל במסגרת דיני המכרזים), וכן בליטיגציה בתחום המינהלי ובתחום האזרחי.

ארגונים חברתיים. המשרד נותן יעוץ משפטי לארגונים חברתיים שונים הן בשכר (בתעריף מופחת במיוחד) והן במסגרת פעילות פרו בונו. 

עמותות למטרות חינוך ואמנות. המשרד מייעץ באופן שוטף לעמותות וארגונים העוסקים בתחומי האמנות השונים (תיאטרון, תיאטרון רב תחומי, ריקוד, ועוד), וכן בתחומי החינוך (בתי ספר, מוסדות ללימוד מוסיקה ואמנות, ועוד).

השותפים במשרד נוטלים חלק פעיל במסגרת תפקידים בכירים בארגונים ובעמותות. השותפים במשרד ממונים לתפקידים בכירים בעמותות ובארגונים השונים; הם כיהנו בעבר ומכהנים כיום בתפקידי יו"ר, חברי ועד מנהל, ואף בתפקידים אקזקוטיביים בעמותות ובארגונים שונים.

 

צרו איתנו קשר