המשרד פועל בתחום הפירוקים – הן כבעלי תפקיד במינוי מטעם בית המשפט, והן בייצוג נושים במסגרת הליכי פירוק. המשרד צבר ניסיון בתחום זה גם בהיבטים יחודיים שלו, כגון במסגרת מינוי מנהל מיוחד לעמותה ציבורית ידועה, והקמת ועדת איתור להקמת מוסדות עמותה זו מחדש.

כן עסק המשרד במסגרת זו בהליכי פירוק והעברת בעלות של גופי חינוך ובתי ספר, תוך מגעים עם הכנ"ר, רשם העמותות, וגופי הרגולציה במשרד החינוך.

צרו איתנו קשר