משפט מנהלי, ממשלה ושלטון מקומי

בתחום המשפט המנהלי מייעץ המשרד לגופים ציבוריים, לעיריות ולגופים מוניציפליים, ומתמחה בליווי שוטף של גופים אלה. במסגרת זו אנו מלווים את האורגנים השונים של הגופים: הנהלות אקזקוטיביות, גופי הניהול הנבחרים, ועדות מכרזים, ואורגנים נוספים.

למשרד היכרות מעמיקה עם גופים מוניציפליים ועיריות, חברות ממשלתיות ומעורבות, ותאגידים עירוניים ומעין עירוניים; המשרד עוסק ברגולציה החלה על הגופים הללו, בתחומי המשפט והדינים הרלבנטיים לגופים אלה.

כמו כן מייצג המשרד בליטיגציה מנהלית בכל הנוגע לתחומי המכרזים, תכנון ובניה, תובענות יצוגיות כנגד גופים מוניציפליים.

ייצוג הממשלה וחברות ממשלתיות. המשרד מייצג משרדי ממשלה בתחום המכרזים והליטיגציה. בין המשרדים הממשלתיים: משרד ראש הממשלה, המשרד לבטחון הפנים, שירות בתי הסוהר, וכן משרד האוצר ומשרד התחבורה במסגרת פרויקט הרכבת הקלה בירושלים.

כמו כן, יצג המשרד חברות ממשלתיות, וחברות בהחזקה ממשלתית ועירונית משותפת.

מכרזים. המשרד עוסק באינטנסיביות בתחום המכרזים הוא מייצג גופים ציבוריים, ממשלתיים ומוניציפליים בעריכת מכרזים, ליווי ועדות המכרזים, ובליטיגציה מנהלית בתחום המכרזים. למשרד התמחות במכרזים מורכבים מסוג PPP, מסוג BOT ומסוג PFI, הן בייצוג הממשלה, והן בייצוג גורמים פרטיים.

עיריות וגופים מוניציפליים. המשרד מייצג עיריות וגופים מוניציפליים בכל היבטי הפעילות שלהם: ליווי שוטף במסגרת פרויקטים ומכרזים, ובליטיגציה מנהלית בתחומי המכרזים, ארנונה, גביה מנהלית ועוד.

גופים ציבוריים. המשרד מייצג גופים ציבוריים נוספים אשר חלים עליהם כללים של המשפט המנהלי, כגון בתי חולים, מכללות להשכלה גבוהה, וגופים סטטוטוריים המתוקצבים מתקציב הממשלה.

ליטיגציה מנהלית. מחלקת הליטיגציה של המשרד מייצגת גופים ציבוריים, אירגונים וכן עותרים פרטיים בעתירות מנהליות, וכן בתובענות יצוגיות המוגשות במשרד עתירות מנהליות.

 

צרו איתנו קשר