בית המשפט המחוזי בירושלים דחה תביעה בסך של 2,627,557 ש"ח נגד מכון ירושלים לצדק (חל"צ)

בית המשפט המחוזי בירושלים (כבוד השופט אמנון דראל) דחה תביעה כספית בהיקף 2,627,557 ₪ שהוגשה כנגד מכון ירושלים לצדק (חל"צ) וכנגד מייסדה מר כלב מאיירס.

בתביעה טענה התובעת, עמותת relief fund  Love for Israel האמריקאית, באמצעות מנהלה מר ריצ'ארד וייסקופף, כי היא זכאית לקבל מן הנתבעים את סכום התביעה וזאת בגין חלקה בגיוס תרומות לפעילות המכון. בפרט טענה התובעת כי העבירה רשימת תורמים פוטנציאליים בתקופת קיומה של עמותה קודמת אשר נשאה אותו שם (מכון ירושלים לצדק) ואשר נמחקה, וכי החל"צ היא חליפתה ובשל כך כי היא זכאית לתגמול המבוקש, 10% מכלל התרומות שגייס המכון בשנים הרלוונטיות לתביעה.

בתום ישיבת הוכחות שנערכה בחלקה בשפה האנגלית ולאחר שסיכמו הצדדים את טענותיהם בע"פ קיבל בית המשפט המחוזי את טענות הנתבעים ודחה את התביעה בפסקו כי:

  1. לא הונח כל בסיס משפטי ל"חליפות" נטענת בין העמותה שנמחקה לבין החל"צ הנתבעת. המדובר בשתי ישויות הנושאות אותו שם ומקיימות אותן מטרות אך עדיין נפרדות.
  2. אין כל יסוד לטענה של מניע פסול בפירוק העמותה ובהקמת החל"צ.
  3. אין כל יסוד לטענה כי ניתן לבצע "הרמת מסך" בין העמותה המחוסלת לבין החל"צ וכי ככל שהיה מקום לטענה זו היה מקום לבררה כנגד העמותה בטרם מחיקתה.
  4. היעדר יריבות - לא הונח יסוד לטענה כאילו הנתבע התקשר באופן אישי עם התובעת.
  5. התיישנות – התביעה מבוססת על טענה להתקשרות חוזית שהחלה בשנת 2006 ואילו התביעה הוגשה בשנת 2015; עילת התביעה התיישנה ככל שמדובר בטענה לאכיפת חוזה שכן ההפרה הנטענת התגבשה בסמוך להתקשרות והוכח כי התובע היה מודע להתקיימותה; בית המשפט לא קיבל את טענת הפרת החוזה המתחדשת.
  6. האם נכרת חוזה ומהו תוכן החוזה – נוסח חליפת ההודעות בין הצדדים אינו מותיר מקום לספק כי מדובר בהצעה שלא נשתכללה לכדי הסכם מחייב. אף לו היה נכרת הסכם מחייב אין די במסירת רשימת תורמים פוטנציאליים וההסכם היה מחייב את התובעת ומנהלה לפעילות אקטיבית בגיוס תרומות, דבר שאין מחלוקת כי לא אירע:

"...איני מקבל את הטענה כי העמותה הייתה נכונה לתת לוייסקופף תמורה נכבדה של 10% מתוספת ההכנסה לתרומות, ללא קשר למקורן רק עבור רשימת כתובת דואר אלקטרוני ללא שום מאמץ נוסף מצידו אלא אם יתבקש לכך"(ס' 91 לפסק הדין)

בית המשפט חייב את התובעת בתשלום שכר טרחת עורך דין בסך 50,000 ₪ ובתשלום הוצאות המשפט.

את הנתבעים ייצגו עוה"ד אמיר עדיקא, שותף המתמחה בתחום הליטיגציה המסחרית במשרדנו, טל, קדרי, שמיר ושות', ועוה"ד עדן עדיקא ממשרד יהודה רווה ושות'. 

לפסק הדין המלא לחצו כאן

 

צרו איתנו קשר