בית המשפט המחוזי אישר את ההסכם להעברת קרן ההלוואות שניהלו ועדי עובדים ברשות השידור לאגודת העיתונאים בירושלים

בית המשפט המחוזי בירושלים אישר את ההסכם בין ועדי העובדים בטלוויזיה הישראלית ברשות השידור (בפירוק) ובין אגודת העיתונאים בירושלים, ואת תקנון הקרן, ביחס לשימוש בכספים שהצטברו בקרן ההלוואות של ועדי עובדי הטלוויזיה.

ההסכמים בין הוועדים לאגודת העיתונאים בירושלים, בא לעולם בעקבות סגירת רשות השידור. סגירת הרשות הביאה לכך שהלכה למעשה חדלו הוועדים להתקיים, וחשבון הבנק של קרן ההלוואות הוקפא.

בנסיבות אלה, ולאחר שחלק מהעובדים שהפרישו כספים לקרן ההלוואות פדו את זכויותיהם, גיבשו הוועדים ואגודת העיתונאים בירושלים הסכם להעברת כספי קרן ההלוואות לניהולה של האגודה, וזאת על מנת להוציא את הכספים מחשבון הבנק שהוקפא.

בסיוע משרדנו גיבשו הצדדים את התקנון לניהול הכספים, ופנו לבית המשפט המחוזי, על מנת להבטיח כי ההליך יאושר כדין והכספים יועברו לניהולה של האגודה. לאחר שהיועץ המשפטי לממשלה הודיע כי לא יתערב בהליכים, אישר בית המשפט המחוזי את ההסדרים, לרבות התקנון, לאחר שהשתכנע כי זהו ההסדר הטוב ביותר עבור העובדים שעבדו ברשות השידור ערב סגירתה. בכך ניצלו הכספים מהקפאה וייעשה בהם שימוש לטובת עובדי הטלוויזיה לשעבר של רשות השידור.

צרו איתנו קשר