עדכון לקוחות בעקבות משבר הקורונה - 11.4.2020

לקוחות וידידים יקרים,

חג החירות נחגג השבוע, במקביל להגבלות חדשות שהוטלו על המעסיקים, העובדים וכלל הציבור.

אנו מנסים לעדכן אתכם בכל השינויים התכופים, ובתחילתו של השבוע החדש, נבקש לעדכן בשני שינויים מרכזיים שיש ליישם -

חובת תשאול עובדים על מצב בריאותי

ביום 7.4.2020 פורסמו תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש - הגבלת פעילות) (תיקון מס' 3), התש"ף  - 2020 (הנוסח המלא מצורף להודעה), אשר שינו (פעם נוספת) את החובה הכללית החלה על מעסיקים, וקבעו את חובת התשאול על מצב בריאותי.

מצ"ב נוסח התקנות

/webfiles/fck/files/%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%A9%D7%A2%D7%AA%20%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%9D%20-%20%D7%94%D7%92%D7%91%D7%9C%D7%AA%20%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA%20070420.pdf

על פי התקנות המעודכנות, על המעסיק, או מי מטעמו לשאול את הנכנסים למקום העבודה, טרם הכניסה למקום העבודה, את השאלות הבאות:

האם אתה משתעל?
האם חום גופך 38 מעלות צלזיוס ומעלה או האם היה לך חום כאמור בשבוע האחרון?
האם היית במגע עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים?

לא תותר כניסה למי שלא ענה בשלילה לכל אחת מהשאלות למעט מי שמשתעל בשל מצב כרוני כמו אסתמה או אלרגיה אחרת.

 כמו כן נקבעה חובה מוגבלת של מדידת חום, כאשר התקנות המעודכנות קובעות כי מעסיק נדרש, ככל האפשר, להסדיר ביצוע של מדידת חום באמצעי שאינו פולשני לנכנסים למקום העבודה. במלים אחרות – מדובר בחובה שכפופה לאפשרות בפועל לבצע מדידת חום לא פולשנית. בכל מקרה, לא תותר כניסה של אדם עם חום גוף של 38 מעלות צלזיוס ומעלה.

 

חובת חבישת מסכה

כמו כן פרסם משרד הבריאות את צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית הוראות שונות ((הוראת שעה) (תיקון מס' 13)  התש"ף – 2020 (הנוסח המלא מצורף להודעה), הקובע את החובה לחבישת מסכה במקום שאינו מקום מגוריו של אדם.

מצ"ב הנוסח המלא

/webfiles/fck/files/%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%A9%D7%A2%D7%AA%20%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%9D%20-%20%D7%97%D7%95%D7%91%D7%AA%20%D7%97%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%AA%20%D7%9E%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%AA%20070420.pdf

הצו קובע חובה כללית לפיה – "לא ישהה אדם במקום שאינו מקום מגוריו ללא חבישת מסכה"; "חבישת מסכה" - כיסוי הפה והאף בבד, במסכה המיועדת לכך, או במסכה ביתית, בהתאם להוראות משרד הבריאות.

הוראה זאת חלה גם על עובדים במקום עבודה, בכפוף לחריגים המפורטים להלן:

שני עובדים העובדים בקביעות בחדר אחד במקום עבודה ובלבד שיישמר ביניהם מרחק של 2 מטרים לפחות;
אדם השוהה בכלי רכב, במבנה או בחדר במבנה בלא אדם נוסף או אדם השוהה במקומות כאמור עם אנשים הגרים באותו מקום אתו; לעניין זה, "אנשים הגרים באותו מקום" - בני אותו תא משפחתי או יחידים השוהים יחד במקום מגורים אחד;
קטין מתחת לגיל 6 או אדם שמחמת מוגבלות נפשית, שכלית או רפואית מתקשה באופן משמעותי או שנמנעת ממנו עקב מוגבלותו האמורה, לכסות את הפה ואת האף במסכה;
משתתף בשידור באמצעי תקשורת שנדרש לדבר בשידור, ובלבד שהוא נמצא, ככל האפשר, במרחק של 2 מטרים לפחות מאדם אחר;

 

מעסיקים / חברות / עמותות

אנו ערוכים לספק תשובות גם במהלך חול המועד בכל שאלה ובכל נושא, ולסייע לכם להתמודד עם המשבר בכל הרבדים והתחומים.

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה ועניין.

 

בברכת מועדים לשמחה

משרד: 02-5674000  ; פקס: 074-7137001

עו"ד אופיר טל, 052-3860092 [email protected]

עו"ד אמיר קדרי,  052-3860091 [email protected]

עו"ד אמיר עדיקא, 052-4600076  [email protected]

עו"ד יעל פיטובי, 052-7322544 [email protected]

 

תשומת לבכם כי האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי, אלא מידע כללי בלבד. בכל מקרה של שאלה פרטנית, יש לפנות למשרדנו.

צרו איתנו קשר