מכרזים, תשתיות ומימון פרויקטים

המשרד עוסק באינטנסיביות בתחום המכרזים: הוא מייצג גופים ציבוריים, ממשלתיים ומוניציפליים בעריכת מכרזים, ליווי ועדות המכרזים, ובליטיגציה מנהלית בתחום זה, וכן הוא מייצג גורמים פרטיים המשתתפים במכרזים ציבוריים.

למשרד התמחות במכרזים מורכבים מסוג PPP, מסוג BOT ומסוג PFI, הן בייצוג הממשלה, והן בייצוג גורמים פרטיים. מכרזים מסוג זה עוסקים בתשתיות ומתקנים גדולים, ולמשרד התמחות מיוחדת בפרויקטים מורכבים בתחום התחבורה.

עריכת מכרזים. המשרד מלווה גופים ציבוריים החבים בחוק חובת המכרזים, ובהם: משרדי ממשלה, גופים מוניציפליים, בתי חולים ומוסדות להשכלה גבוהה. אנו עורכים את המכרזים עבור גופים אלה: מסמכי המכרז או התחרות, קביעת תנאי הסף, הקריטריונים לבחירת הזוכים, וניסוח חוזי ההתקשרות.

ליווי ועדות מכרזים. אנו מסייעים ללקוחותינו בליווי הדיונים בוועדות המכרזים, בחינת העמידה בתנאי הסף, דירוג ההצעות, ובחירת ההצעות הזוכות.

יצוג מתמודדים במכרזים. משרדנו אמון על ריכוז תהליכי הכנת ההצעות מטעם מתמודדים במכרזים, ניתוח תנאי המכרז – הכלכליים והמשפטיים, והמשקלות לבחירת ההצעה הזוכה. אנו מלווים את לקוחותינו בשלבי גיבוש הקבוצה המתמודדת, כולל ההסכמים הפנימיים בין חברי הקבוצה, בהכנת ההצעות, ובמו"מ הסופי לקראת חתימת החוזים.

ליטיגציה מנהלית בתחום המכרזים. במשרד מחלקה העוסקת בליטיגציה מנהלית, ובין השאר בתחום המכרזים, הן כמייצגים של ועדות המכרזים, והן ביצוג גורמים פרטיים המערערים על החלטות של ועדות המכרזים.

PPP, BOT, PFI - המשרד מתמחה במכרזים מסוג זה, ובכל הליכי מימון פרויקטים – project finance. למשרד נסיון רב במכרזי BOT בתחום התחבורה, אך גם בתחומים נוספים. במכרזים מסוג זה אנו מייצגים הן את הצד המזמין, שהוא הסקטור הציבורי – ממשלתי, והן גורמים מן הסקטור הפרטי–עסקי, המתמודדים במכרזים מסוג זה. במסגרת זו אנו מלווים את הגופים הרלבנטיים משלב ניסוח המכרז, שלבי הבחירה המוקדמת והבחירה הסופית, ועד לשלב החתימה על החוזים והסגירה הפיננסית (financial close).

 

צרו איתנו קשר